Výpis z Obchodného registra – porovnanie možností

Ako ľahko a rýchlo vybaviť výpis z Obchodného registra zadarmo alebo za malý poplatok? Pripravil som súhrnný prehľad možností.

Elektronický výpis

Aj ku dňu písania tohto článku je elektronický výpis tak trochu “tricky”. Ešte pred mesiacom generoval súd pri žiadosti cez slovensko.sk výpis vo formáte ZEP, dnes už však výpisy chodia vo formáte ASICE. Kým ZEP bol čisto slovenský formát pre zaručený elektronický podpis, ASICE je už Európsky štandard eIDAS.


Elektronický

Použiteľný na právne účely

Presnosť údajov

Rýchlosť vystavenia

Doručenie

Možnosť vytlačiť

Elektronicky podpísaný (ZEP)

Doklady potrebné k vybaveniu

ORSK.SK

0 €

ZAdarmo

Informatívny

Okamžite

Na display

-

SLOVENSKO.SK

0 €
Zadarmo

Do pár minút

e-mail / e-schránka na slovensko.sk
(doručený súbor ZEP treba rozbaliť cez Qsign alebo DiSig)
- výpis príde vo formáte ASICE, je to zip kontajner ktorý sa dá rozbaliť aj zipom, vo vnútri sa nachádza PDF výpis.

eID


Výpis v papierovej (listinnej) forme

Otestoval som konverziu elektronického ASICE výpisu do listinnej formy na IOM na pošte. Pri tomto kroku je však treba vziať do úvahy podpisovú komponentu časovej pečiatky, tá sa automaticky označí za platnú až po 48 hodinách. Elektronický výpis, ktorý som mal už 3 dni sa v osvedčovacej doložke zobrazil ako “Stav autorizácie: platná” avšak výpis ktorý som mal zo slovensko.sk vygenerovaný v ten istý deň ako som bol na pošte mal “Stav autorizácie: nie je možné zistiť”.

Pri vybavovaní 2 výpisov som konverziou zaplatil 3,08 €, normálne na pošte by ma stáli 2 výpisy 9 € a na súde by som zaplatil až 13 €. 

Na druhej strane získanie bežného (nekonvertovaného) výpisu na pošte, u notára alebo na súde je celkom bežné. Ak teda nemáte chuť generovať elektornický výpis a ten konvertovať, môžete požiadať o priamy výpis z Obchodného registra.


Listina

Popis služby

Použiteľný na právne účely

Presnosť údajov

Rýchlosť vystavenia

Doručenie

Doklady potrebné k vybaveniu

Úhrada poplatku

pošta / NOTÁR

Cena od

1,22 €

podľa počtu strán

IOM - Zaručená konverzia elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe
(Vybavte si najskôr elektronický výpis so ZEP na slovensko.sk zadarmo)

vybavujte až 48 hodín od vygenerovania portálom slovensko.sk - Na pošte alebo u notára vybavíte potom na počkanie

Osobný odber

Elektronický výpis z OR so ZEP

Na mieste, hotovosť

Výhodné

pošta

4,50 €
za výpis

IOM
Výpis z obchodného registra na právne účely

Na počkanie

Osobný odber

-

Na mieste, hotovosť

notár

cena od

2,44 €
podľa počtu strán

Výpis z Obchodného registra

Na počkanie

Osobný odber

-

Na mieste, hotovosť

súd

6,50 €
za výpis

Výpis z Obchodného registra
- možno vybaviť osobne alebo objednať výpis v listinnej forme cez slovensko.sk

Na počkanie alebo do niekoľko dní poštou

Osobný odber / poštou

pri žiadosti cez slovensko.sk treba eID

eKolok / prevodom pri zaslaní poštou

Bryan Written by: